Αναρτήσεις

Μια απάντηση σε όσους δημιουργούν διχόνοιες, ρατσισμούς, πολέμους και πόνο...

Το «βαθύ κράτος» της αμάθειας

Μεγάλοι διανοητές στην Αθήνα για το 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας