Πολεμικό ανακοινωθέν στην Κύπρο - Τι λέει το διάταγμα των περιοριστικών μέτρων

Πιο σκληροί περιορισμοί και από την εποχή του πολέμου ! 
-Περιορισμούς στην διακίνηση κεφαλαίων για επτά ημέρες προβλέπει το Διάταγμα που εξέδωσε ο υπουργός Οικονομικών Μιχάλης Σαρρής σε συνεννόηση με την ΚΤ. 
-Ανοίγουν αύριο οι τράπεζες 
-Δεν θα εξαργυρώνονται οι επιταγές 
-Πλαφόν στα μετρητά για όσους ταξιδεύουν το εξωτερικό Ακόμη και μετά την τουρκική εισβολή, δεν είχαν τεθεί τόσο αυστηροί περιορισμοί, προκειμένου να ανακάμψει η οικονομία. 
Το Διάταγμα έχει και διάταξη επαναπατρισμού, σύμφωνα με την οποία κάθε πρόσωπο (φυσικό και νομικό) που κατοικεί στη Δημοκρατία υποχρεούται να μεταφέρει στη χώρα, εντός δύο εβδομάδων από την απόκτησή τους, όλα τα χρήματα που αποκτά (μετά την έναρξη ισχύος του Διατάγματος) από εξαγωγές ή και από την πώληση περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται εντός της Δημοκρατίας. Σύμφωνα με αυτό απαγορεύεται:... 
- Η μεταφορά χαρτονομισμάτων στο εξωτερικό σε ευρώ ή ξένο συνάλλαγμα, άνω των 3.000 ευρώ, ανά φυσικό πρόσωπο ανά ταξίδι, ή 5.000 ευρώ με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα έως 5.000 ευρώ (ανά πρόσωπο για κάθε τράπεζα). 
 - Η εξαργύρωση των επιταγών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται η κατάθεση επιταγών σε λογαριασμό, ενώ απαγορεύεται κάθε πληρωμή χωρίς μετρητά ή και η μεταφορά χρημάτων εκτός της χώρας. 
- Γίνεται υποχρεωτικός (για κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο με έδρα την Κύπρο) ο επαναπατρισμός εντός δύο εβδομάδων από την απόκτησή τους, όλων των χρημάτων που αποκτώνται (μετά την έναρξη ισχύος του Διατάγματος) από εξαγωγές ή και από την πώληση περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται εντός της χώρας. 
- Κατ' εξαίρεση επιτρέπονται πληρωμές: - για εισαγωγές, με την παρουσίαση δικαιολογητικών εγγράφων, 
- για έξοδα διαμονής μέχρι 10.000 ευρώ και δίδακτρα ανά τρίμηνο προσώπων που σπουδάζουν στο εξωτερικό και είναι συγγενείς πρώτου βαθμού προσώπων που κατοικούν στη χώρα. Υπό τον φόβο της εκροής καταθέσεων μόλις ανοίξουν οι τράπεζες και επειδή υπό τις συνθήκες αυτές δημιουργείται κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και επειδή για διασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας και για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, ο Υπουργός Οικονομικών, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από τα άρθρα 4 και 5 του περί της Επιβολής Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης Νόμου του 2013, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας θα εκδώσει Διάταγμα που προνοεί τα ακόλουθα: 
α) Απαγορεύεται η εξαργύρωση επιταγών. Νοείται ότι επιτρέπεται η κατάθεση επιταγών σε λογαριασμό. 
(β) Απαγορεύεται κάθε χωρίς μετρητά πληρωμή ή και μεταφορά χρημάτων εκτός της Δημοκρατίας, εκτός από: 
(ι) πληρωμές για εμπορικές συναλλαγές που εμπίπτουν στη συνήθη δραστηριότητα του πελάτη με την παρουσίαση δικαιολογητικών εγγράφων. Δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών εγγράφων για ποσά που δεν υπερβαίνουν τα €500. 
(ιι) πληρωμές μισθών υπαλλήλων που εργάζονται εκτός της Δημοκρατίας 
(ιιι) έξοδα διαμονής μέχρι €10.000 ανά τρίμηνο και δίδακτρα προσώπων που σπουδάζουν στην αλλοδαπή και είναι συγγενείς πρώτου βαθμού προσώπων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στη Δημοκρατία, με την παρουσίαση σχετικών αποδεικτικών εγγράφων. Νοείται ότι όλες οι πληρωμές θα γίνονται στο δικαιούχο. 
(ιv) Πληρωμές ή και μεταφορές χρημάτων εκτός της Δημοκρατίας μέσω χρεωστικής ή και πιστωτικής ή και προπληρωμένης κάρτας, μέχρι €5.000 τον μήνα ανά πρόσωπο για κάθε πιστωτικό ίδρυμα. 
(v) πληρωμές απαιτήσεων από ασφαλιστικές εταιρείες 
(vι) άλλες πληρωμές ή και μεταφορές χρημάτων νοουμένου ότι έχει εξασφαλιστεί προηγουμένως η έγκριση της Επιτροπής 
(γ) Απαγορεύεται ο τερματισμός κατάθεσης προθεσμίας πριν την καθορισμένη ημερομηνία λήξης της εκτός εάν το προϊόν θα χρησιμοποιηθεί για αποπληρωμή δανείου εντός του ιδίου πιστωτικού ιδρύματος. 
(δ) Απαγορεύεται η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή και σε ξένο συνάλλαγμα πέραν του ποσού των €3.000 ή του ισόποσου σε ξένο συνάλλαγμα, ανά φυσικό πρόσωπο ανά ταξίδι στο εξωτερικό. Ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων μεριμνά για την υλοποίηση του μέτρου αυτού. 
(ε) Χρηματοοικονομική συναλλαγή, πληρωμή ή και μεταφορά, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος, υπόκειται στα προβλεπόμενα στο παρόν Διάταγμα περιοριστικά μέτρα. 
στ) Απαγορεύεται σε πιστωτικό ίδρυμα να εκτελεί πληρωμές χωρίς μετρητά ή μεταφορές χρημάτων που στοχεύουν στην παράκαμψη των περιοριστικών μέτρων. 
(ζ) Τα περιοριστικά μέτρα ισχύουν σε όλους τους λογαριασμούς, πληρωμές και μεταφορές χρημάτων, ανεξαρτήτως του νομίσματος. 
 Εξαιρέσεις. 4. Εξαιρούνται των περιοριστικών μέτρων: (α) Όλα τα χρήματα που μεταφέρονται από την αλλοδαπή προς τη Δημοκρατία. (β) Διπλωματικές αποστολές (γ) χρηματοοικονομικές συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος (δ) Πληρωμές που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή∙ (ε) Η Δημοκρατία∙ (ζ) Η Κεντρική Τράπεζα. Το παρόν Διάταγμα ισχύει για χρονικό διάστημα επτά ημερών, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
Από newsit.com.cy

Σχόλια