10 εκατομμύρια ευρώ για την “Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ταυτοπιοίησης και Αναγνώρισης Πολιτών”


Υπάρχουν η δεν υπάρχουν λεφτά?
Ηλεκτρονικό δίκτυο αναγνώρισης των πολιτών μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων σχεδιάζει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με την ονομασία e-TAΠ. Στις 15 Μαρτίου λήγει ο διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια του κατάλληλου τεχνολογικού λογισμικού που θα ενώνει όλες τις πύλες εισόδου της χώρας αλλά και τό σύνολο των αστυνομικών διευθύνσεων με ένα κέντρο δεδομένων που θα είναι αποθηκευμένα τα δακτυλικά αποτυπώματα Ελλήνων αλλά και των αλλοδαπών που ζουν στην χώρα μας. Το κόστος του συγκεκριμένου προγράμματος φθάνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Το πρόγραμμα που έχει τίτλο “Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ταυτοπιοίησης και Αναγνώρισης Πολιτών” θα έχει την δυνατότητα σύνδεσης με άλλες ψηφιακές υπηρεσίες όπως το ηλεκτρονικό διαβατήριο (e-passport) και την Κάρτα του Πολίτη ώστε να επιτυγχάνεται από τις αρχές η ταχύτερη επεξεργασία δεδομένων, ενώ μελλοντικά θα μπορεί να διασυνδεθεί και με φορείς όπως το Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικές Υπηρεσίες.

Παράλληλα το e-ΤΑΠ θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες Αλλοδαπών για την ταυτοποίηση σε συνεργασία με τις χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης των προσώπων που εισέρχονται είτε νόμιμα στην χώρα αλλά και των λαθρομεταναστών που ζητούν πολιτικό άσυλο.

Σχόλια