ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ & ΑΠΑΝΤΟΧΗ

Ἐρωτήματα στήν Χριστιανική μου συνείδηση καί ἀπαντοχή.

1ο Ἐρώτημα στή Χριστιανική μου συνείδηση

Μπορῶ νά κάνω ταξίδι τουριστικό στήν Κένυα καί ν’ ἀπολαύσω τή γοητεία ἑνός σαφάρι, πληρώνοντας 1500 € γιά μιά ἑβδομάδα, ὅταν γνωρίζω πώς ἡ μέση οἰκογένεια τοῦ τόπου συντηρεῖται μέ 1 €;

2ο Ἐρώτημα στή Χριστιανική μου συνείδηση

Μπορῶ ν’ ἀγοράζω ἀπό τά ἐμπορικά καταστήματα φτηνά Ἰνδικά μεταξωτά, ὅταν γνωρίζω πώς τό χαμηλό κόστος ὀφείλεται στήν ἐκμετάλλευση τῆς φτηνῆς παιδικῆς ἐργασίας;

3ο Ἐρώτημα στή Χριστιανική μου συνείδηση

Μπορῶ νά κοιμᾶμαι ἥσυχα, ὡς Εὐρωπαῖος πολίτης, ὅταν γνωρίζω πώς πίσω ἀπό τή συνεχιζόμενη ταραχή καί τόν ἀλληλοσπαραγμό σέ ἑπτά χῶρες τῆς Κεντρικῆς Ἀφρικῆς κρύβονται τά οἰκονομικά συμφέροντα Εὐρωπαίων συνεταίρων γιά τό χαλκό καί τά διαμάντια τῆς περιοχῆς;

4ο Ἐρώτημα στή Χριστιανική μου συνείδηση

Μπορῶ ὡς Ὀρθόδοξος καί Ἕλληνας νά χρησιμοποιῶ τή φτηνή ἐργατική δύναμη τοῦ Ἀφγανοῦ ἤ Ἰρακινοῦ πρόσφυγα, ἐκμεταλλευόμενος τήν ἀνάγκη του γιά νά ἐξασφαλίσει τά ἀναγκαῖα τῆς ζωῆς του;

5ο Ἐρώτημα στή Χριστιανική μου ἀπαντοχή

Θά μποροῦσα νά φάω, σέ χώρα τῆς Ἀφρικῆς, ἀπό τό κοινό πιάτο στό ὁποῖο μετέχουν ἄλλοι δέκα τῆς οἰκογένειας μέ μόνο μέσο τά δάχτυλα;

6ο Ἐρώτημα στή Χριστιανική μου ἀπαντοχή

Θά μποροῦσα νά λειτουργηθῶ σέ Ὀρθόδοξο Ναό τῆς Ἰνδονησίας βγάζοντας τά ὑποδήματά μου πρίν εἰσέλθω στό Ναό;

7ο Ἐρώτημα στή Χριστιανική μου ἀπαντοχή

Θά μποροῦσα νά φιλοξενηθῶ σέ Ἰνδικό σπίτι πού στεγάζεται μέσα σέ ἄδειους τάφους παλαιοῦ νεκροταφείου;

8ο Ἐρώτημα στή Χριστιανική μου ἀπαντοχή

Θά μποροῦσα νά συμφάγω μέ Κορεάτες χωρίς νά κουβεντιάζω κατά τή διάρκεια τοῦ γεύματος σεβόμενος τήν παράδοσή τους;

9ο Ἐρώτημα στή Χριστιανική μου ἀπαντοχή

Θά μποροῦσα νά διακονήσω τήν Ἰεραποστολή σέ ξένη χώρα προσπαθώντας νά ἀποκαλύψω στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων τήν Ὀρθοδοξία κι ὄχι τό μεγαλεῖο τῆς Ἑλλάδος;

10ο Ἐρώτημα στή Χριστιανική μου ἀπαντοχή

Θά μποροῦσα νά κάνω ἱεραποστολή, πρίν ἤ χωρίς, νά μιλήσω;

† π.Κ.Σ.

Πηγή: Πάντα τά ἔθνη. Τριμηνιαῖο ἱεραποστολικό περιοδικό τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἔτος ΚΑ’, τεῦχος 81, Ἰαν.Φεβρ.-Μάρ. 2002, σελίδα 2.

Σχόλια