Διατροφή, υποσιτισμός - Κύρια Στοιχεία

Σημ. Ο όρος υποσιτισμός χρησιμοποιείται κυρίως για να ορίσει το αποτέλεσμα από την ανεπαρκή λήψη τροφής (πείνα) και τις διαδοχικές μολυσματικές ασθένειες. Ο υποσιτισμός συμπεριλαμβάνει τα λιπόβαρα παιδιά (με μικρότερο βάρος σε σχέση με την ηλικία τους) τα χρόνια υποσιτισμένα (πολύ κοντά για την ηλικία τους), τα επικίνδυνα αδύνατα (καχεκτικά), και αυτά που τους λείπουν βιταμίνες και μέταλλα (ιωδιοπενία, σιδηροπενία κ.λπ.).
Γενικά
Ετήσιοι θάνατοι παιδιών σχετιζόμενοι με τον υποσιτισμό: 5,6 εκατομμύρια (53% των συνολικών θανάτων)
Ποσοστό λιπόβαρων παιδιών κάτω των 5 ετών στις αναπτυσσόμενες χώρες: 27% ή 146 εκατομμύρια
Ποσοστό χρόνια υποσιτισμένων παιδιών κάτω
των 5 ετών στις αναπτυσσόμενες χώρες: 31% ή 170 εκατομμύρια
Ποσοστό καχεκτικών παιδιών κάτω των 5 ετών στις αναπτυσσόμενες χώρες: 10% ή 58 εκατομμύρια
Μείωση στα παγκόσμια ποσοστά λιπόβαρων παιδιών από το 1990: Πέντε ποσοστιαίες μονάδες (από 33% σε 28%)
Περιοχή με τα χειρότερα ποσοστά λιπόβαρων παιδιών: Νότια Ασία (45%)
Θάνατοι που θα προληφθούν με την εκπλήρωση του Αναπτυξιακού στόχου της Χιλιετίας για τα λιπόβαρα παιδιά: 50 εκατομμύρια (μέχρι το 2015)

Χαμηλό βάρος κατά τη γέννηση
Βρέφη που γεννιούνται ετησίως με χαμηλό βάρος: 20 εκατομμύρια
Ποσοστό γεννήσεων με χαμηλό βάρος ετησίως
στις αναπτυσσόμενες χώρες: 16%
Ποσοστό γεννήσεων με χαμηλό βάρος ετησίως

στις βιομηχανικές χώρες: 7%
Χώρα με τον υψηλότερο αριθμό γεννήσεων βρεφών
με χαμηλό βάρος: Ινδία (7,8 εκατομμύρια το χρόνο)
Ποσοστό βρεφών που δεν ζυγίζονται κατά τη γέννηση
στις αναπτυσσόμενες χώρες: 58%

Αποκλειστικός Μητρικός Θηλασμός (0-6 μήνες)
Παγκόσμια ποσοστά αποκλειστικού μητρικού θηλασμού
για τους πρώτους 6 μήνες: 36%
Θάνατοι που θα μπορούσαν να προληφθούν με επίτευξη ποσοστού 90% αποκλειστικού μητρικού θηλασμού: 1,3 εκατομμύρια το χρόνο (20% του συνόλου)
Ποσοστό βρεφών που λαμβάνουν συμπληρωματική διατροφή τη σωστή χρονική στιγμή: 52%
Μείωση της πιθανότητας θανάτου στις δυσμενέστερες συνθήκες (με αποκλειστικό μητρικό θηλασμό): μέχρι και 6 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα επιβίωσης

Ιωδιοπενία
Ποσοστό ανθρώπων σε κίνδυνο από ιωδιοπενία το 1990: 32% (1,7 δισεκατομμύρια)
Αριθμός νεογέννητων σε κίνδυνο από ιωδιοπενία το 2004: 37 εκατομμύρια
Ποσοστό νοικοκυριών που χρησιμοποιούν ιωδιομένο αλάτι: 71% (2005)
Ποσοστό νεογέννητων που προστατεύονται από την ιωδιοπενία: 82 εκατομμύρια (2004)
Εκτιμώμενη μείωση του δείκτη νοημοσύνης (IQ) από ιωδιοπενία: 13 μονάδες

Ανεπάρκεια Βιταμίνης Α (6-59 μηνών)
Ποσοστό παιδιών που λαμβάνουν συμπλήρωμα βιταμίνης Α: 68% (2004)
Ποσοστό μείωσης κινδύνου θανάτου με 2 δόσεις βιταμίνης Α: έως και 23%
Εκτίμηση αριθμού παιδιών που εξακολουθούν να κινδυνεύουν από ανεπάρκεια βιταμίνης Α: 100-140 εκατομμύρια
Εκτίμηση αριθμού παιδιών στην υποσαχάρια Αφρική που κινδυνεύουν από ανεπάρκεια βιταμίνης Α: 43 εκατομμύρια
Κόστος δύο δόσεων συμπληρώματος βιταμίνης Α: 4 cent (δολαρίου)

Σιδηροπενία (Αναιμία)
Άνθρωποι που υποφέρουν από σιδηροπενία παγκοσμίως: 2 δισεκατομμύρια
Ποσοστό μητρικών θανάτων σε Αφρική & Ασία που σχετίζονται με την αναιμία: 20% (περίπου 100.000)

Πηγές: Έκθεση UNICEF Πρόοδος για τα Παιδιά Νο4 - 2006, UNICEF Supply Division, www.unicef.org, www.childinfo.org

Σχόλια