Πῶς ἡ νατοκεμαλικὴ ἀρβύλα λογοκρίνει τὸν Κολοκοτρώνη!

«… ὅταν ἐπιάσαμεν τὰ ἅρματα, εἴπαμεν πρῶτα ὑπὲρ πίστεως καὶ ἔπειτα ὑπὲρ πατρίδος…», Πῶς ἡ νατοκεμαλικὴ ἀρβύλα λογοκρίνει τὸν Κολοκοτρώνη!
Κώστας Ζουράρις εἰδικὸς σύμβουλος τῆς «Μακεδονίας» καὶ τινῶν ἀκόμη
Οκτώβριος 2007 [ἀναδημοσίευση ἀπὸ τή Μακεδονία]
Ἡ �›ερναία Ὕδρα τῆς νατοκεμαλικῆς συμμωρίας καὶ συμμορίας ποὺ λυμαίνεται, πλέον, ἀσυστόλως τὸ Ὑπουργεῖο ἐθνικῆς παιδείας καὶ θρησκευμάτων, ξαναγέννησε ἕνα ἀκόμη βδελυρό της κεφάλι: στὸ φετεινό, ὁλόφρεσκο βιβλίο, πάλι γιὰ τὴν ΣΤ΄ Δημοτικοῦ τῶν παιδιῶν μας, αὐτὴν τὴν φορὰ στὴν «Γλῶσσα μου»… Ἐκεῖ, δηλαδή, ποὺ τὰ δωδεκάχρονά μας πρέπει σιγά-σιγὰ νὰ ἐγκολπώνονται τὰ μεγάλα γραπτὰ τῆς τρισχιλιετοῦς γραμματείας μας. Καὶ ἐκεῖ, λοιπόν, φέτος, μόλις ἔσκασε μύτη ξανὰ τὸ νέο σχολικὸ ἔτος, νάτη πάλι ἡ προσπάθεια γεναιτονίας κατὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ! Ὑπὸ τὴν αἰγῖδα τοῦ Σεβαστοῦ Ὑπουργείου ἀντεθνικῆς παραπαιδείας καὶ ἐξαμβλωμάτων… Τώρα, λογοκρίθηκε ὁ Κολοκοτρώνης! Αὐτό, ποὺ δὲν κατάφεραν οἱ τουρκαλάδες τότε, τὸ πετυχαίνει ἡ νατοκεμαλικὴ ἀρβύλα, ποὺ καθοδηγεῖ τὴν ὑποπαιδεία τῶν παιδιῶν μας. Σήμερα! Τὸν πετσόκοψαν τὸν Κολοκοτρώνη! Ποιοί; Τὸ Ὑπουργεῖο μας! Τί λογοκρίνανε καὶ πετσόκοψαν, ἀναισχύντως, οἱ νατοκεμαλικὲς ἀρβύλες; Τὴν περίφημη ὁμιλία πρὸς τοὺς μαθητές, ποὺ ὁ Κολοκοτρώνης ἔκανε στὰ 1838, γέρος πιά, ἐκεῖ, στὴν Πνύκα. Τὸ κείμενο αὐτό, τοῦ τότε ζωντανοῦ θρύλου τοῦ καθ’ ἡμᾶς Τρόπου, πρὸς τὰ παιδιὰ τοῦ σχολείου, ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ μείζονα γεγονότα τοῦ διαχρονικοῦ ἑλληνισμοῦ. Καὶ πάνω σ’ αὐτὸ τὸ μνημεῖον τῆς ἑλληνίδος ἀρετῆς, τὰ βέβηλα σκύβαλα ἔβαλαν χέρι, τὸ χέρι τῆς ραγιάδικης δουλοφροσύνης τους, ὥστε νὰ εἶναι politically correct ἡ «γραμμὴ» τοῦ Κολοκοτρώνη ἀπέναντι στὰ σημερινὰ παιδιά μας…Καὶ γιὰ νὰ δεῖτε τὸν βαθμὸ τῆς παιδαγωγικῆς τους ἀσχετίλας, πέραν καὶ τῆς νατοκεμαλικῆς δουλοπρεπείας τους: τὰ ἐπιστημονάρια αὐτὰ τοῦ Ὑπουργείου «μας», λογοκρίνουν, κόβουν τὴν ἔξοχη ἐκείνη φράση, ὅπου ὁ Μέγιστος τῶν Ἑλλήνων, ταπεινός, ζητεῖ «συγχώρησιν» ἀπὸ τοὺς μαθητές, ποὺ ἀπελευθέρωσε, ὡς Μεγάλαθλος αὐτός, διότι εἶναι λέει, ἀγράμματος!«Ἐγώ, παιδιά μου, κατὰ κακήν μου τύχην, ἐξ αἰτίας τῶν περιστάσεων ἔμεινα ἀγράμματος καὶ διὰ τοῦτο σᾶς ζητῶ συγχώρησιν, διότι δὲν ὁμιλῶ καθὼς οἱ διδάσκαλοί σας!!! Ναί! Δὲν εἶναι τὸ ἀπόλυτο μάθημα τῆς ἐνάρετης ταπεινότητας, αὐτὴ ἡ «συγχώρησις», ποὺ ζητεῖ ὁ Πρῶτος τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ μαθητούδια, ποὺ τὸν ἀκοῦν καὶ τῶν θαυμάζουν, ἔκθαμβα; Στὶς μέρες μας, τῆς κομπορρημοσύνης τῶν τιποτένιων καὶ τῶν δηθενάδων, στὴν σημερινὴ ἀναισχυντία τῆς γκλαμουριᾶς, τῶν νεοπλούτων καὶ τοῦ κάθε σπουδαρχίδη, ναί, δὲν εἶναι πιὰ τὸ ἀπόλυτο μάθημα, αὐτὸς ὁ ἐθελόθυτος ἀριστοκράτης, ὁ «ἀγράμματος» Κολοκοτρώνης, ποὺ διδάσκει στὰ παιδιὰ τὴν σημασία τῶν «γραμμάτων» καὶ τὴν σεμνότητα τοῦ Ἥρωα-Προτύπου;Κι ὅμως! Χαμπάρι δὲν πῆραν οἱ «πόστ-μόντερν» δηθενάδες «παιδαγωγοί», ἀπὸ τὸ καίριον ποὺ προσφέρει ὁ Κολοκοτρώνης, ὡς μάθημα, γιὰ τὰ σημερινὰ παιδιά μας. Καί, φυσικὰ «ἔκοψαν» αὐτὸ τὸ κολοκοτρωνέϊκο μήνυμα, διότι ἄλλα «μηνύματα» τοὺς ἐπιβάλλει ἡ νατοκεμαλικὴ πλύση τοῦ ραγιάδικου ἐγκεφάλου τους… Καί, φυσικῷ τῷ λόγῳ τῷ νατοϊκῷ, οἱ ραγιαδοπαιδαγωγοὶ τοῦ Ὑπουργείου νατοκεμαλοπαιδείας, λογόκριναν ὡς πειθήνιοι ἐθελόδουλοι τὴν διαυγῆ ὑπόμνηση τοῦ Κολοκοτρώνη πρὸς τοὺς μαθητές μας: «Πρέπει νὰ φυλάξετε τὴν πίστιν σας καὶ νὰ τὴν στερεώσετε, διότι ὅταν ἐπιάσαμεν τὰ ἅρματα, εἴπαμε πρῶτα ὑπὲρ Πίστεως καὶ ἔπειτα ὑπὲρ Πατρίδος». Ἐδῶ πιὰ ὁ Κολοκοτρώνης ἐκτρέπεται σὲ ἕναν ἀνεπίτρεπτο νατοϊκῶς ἐθνικιστικὸ σκοταδισμό… Κατὰ συνέπειαν, ἡ συμμωρία τῶν νατοκεμαλιστῶν τοῦ Ὑπουργείου ἀπαιδευσίας, ἔσπευσε νὰ λογοκρίνει τὸν Κολοκοτρώνη: ἐξαφανίζεται ἡ φράση του! Τὰ μαθητούδια μας παραμένουν καθαρὰ ἀπὸ πάσης πολιτιστικῆς («ὑπὲρ Πίστεως») καὶ ἐθνικῆς («ὑπὲρ Πατρίδος») μολύνσεως…Τὸ νατοκεμαλικὸ λοιμοκαθαρτήριο «ἐξυγίανε» τὸν Γέρο τοῦ Μοριᾶ… Ἄφεριμ boss τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας…«Ὕστερα ἦλθαν οἱ Μουσουλμάνοι… Ἔκοψαν γλώσσαις, πολλοὺς ἀνθρώπους…»Καὶ ἰδοὺ τὸ ἀπόλυτο αἶσχος τῆς λογοκρισίας, ποὺ ἀσκεῖ στὸ βιβλίο τῆς ΣΤ΄ Δημοτικοῦ, «Ἡ Γλῶσσα μου», αὐτὴ ἡ γνωστή μας πιὰ νατοκεμαλικὴ ἀρβύλα. Ἡ λογοκρισία, εἰς βάρος τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν μαθητῶν μας εἶναι ἰδιαζόντως εἰδεχθὴς καὶ νατοκεμαλική. Καμαρῶστε τὸ ραγιαδιλίκι τοῦ «ἡμέτερου» Ὑπουργείου Παιδείας: ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ, ὀξυδερκής, διαπιστώνει (καὶ αὐτό, ναί, ἔχει σημασία νὰ τὸ διδαχθοῦν τὰ παιδιά μας, ὅπως ἄλλωστε τοὺς τὸ διηγεῖται ὁ ἴδιος), ὅτι «Οἱ παλαιοὶ Ἕλληνες, οἱ πρόγονοί μας, ἔπεσαν εἰς τὴν διχόνοιαν καὶ ἐτρώγοντο μεταξύ τους καὶ ἔτσι ἔλαβον καιρὸν πρῶτα οἱ Ρωμαῖοι… καὶ τοὺς κυρίευσαν καὶ τοὺς ὑπόταξαν. Ὕστερα ἦλθαν καὶ οἱ μουσουλμάνοι…». Ναί, τῆς ἀθλίας λογοκρισίας! Τὸ κείμενο ποὺ δίδει τὸ Σεβαστὸν Ὑπουργεῖον στὰ παιδιά μας, τὸ σταματοῦν οἱ λογοκριτές, οἱ νατοκεμαλικοί, ἐκεῖ!!! Κόβουν μία ὁλόκληρη παράγραφο καὶ παραδίδουν «ἀποκεκαθαρμένον» πλέον τὸ κείμενο τοῦ Κολοκοτρώνη, στὰ ἀνύποπτα παιδιά μας! Κείμενο πιά, ποὺ εἶναι «πολιτικὰ ὀρθόν», σύμφωνα μὲ τὴν ἀκροδεξιὰ «Νέα τάξη» τοῦ ἀμερικανικοῦ ἡγεμονισμοῦ καὶ τῶν Κεμαλικῶν τῆς Ἄγκυρας! Κι οἱ δικοί μας ἐδῶ, οἱ «παιδαγωγοὶ» τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, ὀσφυοκάμπτες δοῦλοι τους! Καί, προφανῶς, «ἀνιδιοτελεῖς» δοῦλοι-παιδαγωγοί… Ἁπλῶς, λογοκριτὲς τοῦ Κολοκοτρώνη… καὶ βιαστὲς τῆς ψυχῆς τῶν παιδιῶν μας.Ἰδού, τὶ ἔκοψαν οἱ ἀλάστορες, δυσσεβεῖς λογοκριτές. Γράφει ὁ Κολοκοτρώνης καὶ συνεχίζει, ὡς ἑξῆς: «Ὕστερα ἦλθαν καὶ οἱ Μουσουλμάνοι καὶ ἔκαμαν ὅ,τι ἠμποροῦσαν διὰ νὰ ἀλλάξη ὁ λαὸς τὴν πίστιν του. Ἔκοψαν γλώσσαις, πολλοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ ἐστάθη ἀδύνατον νὰ τὸ κατορθώσουν…κλπ.». Εἶναι βέβαιο μάλιστα, ὅτι οἱ γελοῖοι αὐτοὶ λογοκριτές, βγαίνουν ἀπὸ ἕνα πρότυπον Τεμπελχανεῖο τῆς βλακείας τους, διότι ἀμέσως μετά, ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ, ἀσκεῖ αὐστηρὴ κριτικὴ στοὺς κοτζαμπάσηδες καὶ στὸν κλῆρο, ἄρα, τὸ κείμενο δὲν θὰ ἔπρεπε, θεωρητικῶς, νὰ μὴν εἶναι ἀρεστὸ σὲ «προοδευτικούς»… Ἀλλὰ οἱ λογοκριτὲς τοῦ Κολοκοτρώνη δὲν εἶναι οὔτε κἂν δηθενάδες «προοδευτικοί». Παπαγαλάκια τῆς ἀκροδεξιᾶς νατοκεμαλικῆς ἀρβύλας εἶναι, οἱ ἰθαγενεῖς μας «μεταμονδέρνοι» κηφῆνες τῆς Νέας Τάξης τοῦ Μπούς… Καὶ λογοκριτὲς τοῦ Κολοκοτρώνη…«Νὰ μὴν ἔχετε πολυτέλεια, νὰ μὴν πηγαίνετε εἰς τοὺς καφενέδες…»Οἱ ἀπαίδευτοι νατοκεμαλικοὶ λογοκριτὲς τοῦ Κολοκοτρώνη, ὄχι μόνον δὲν εἶναι παιδαγωγοί, ἀλλὰ διαπρέπουν ὡς νταβατζῆδες τοῦ καταναλωτισμοῦ καὶ τῆς κηφηνώδους φραπεδιᾶς. Ἰδού, ποιά ἀκριβῶς συνετὴ παραίνεση τοῦ Κολοκοτρώνη ἀπέκλεισαν ἀπὸ τὰ παιδιὰ μας, διότι προφανῶς, ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ δὲν τὰ ἐξωθοῦσε στὴν ἀποχαύνωση τοῦ american way of life: «Νὰ μὴν ἔχετε πολυτέλεια, νὰ μὴν πηγαίνετε εἰς τοὺς καφενέδες, εἰς τὰ μπιλιάρδα. Νὰ δοθῆτε εἰς τὰς σπουδάς σας, καὶ καλύτερα νὰ κοπιάσετε ὀλίγον δύο καὶ τρεῖς χρόνους, καὶ νὰ ζήσετε ἐλεύθεροι εἰς τὸ ἐπίλοιπον τῆς ζωῆς σας, παρά… νὰ μείνετε ἀγράμματοι, νὰ σκλαβωθῆτε εἰς τὰ γεράματά σας»… Ναί! Αὐτὸν τὸν τρισμέγιστο Γνώμονα τοῦ Τρόπου μας, ποὺ διδάσκει αὐτὴν τὴν ἐγγράμματη ἀρετή, τὴν ἐλευθερία τῆς ὀλιγαρκείας καὶ τὴν ἀριστοκρατικὴ περιφρόνηση τῆς πολυτέλειας, ναί, τὸν Κολοκοτρώνη τόλμησαν νὰ λογοκρίνουν οἱ ἀσπάλακες τοῦ νατοκεμαλισμοῦ, γιὰ νὰ ἀποβλακώσουν τοὺς μαθητὲς τῆς ΣΤ΄ Δημοτικοῦ… «Νέα τάξη», γιὰ τὴν Ἔκτη τάξη…Ἐπιμύθιον: Κύριε, νεωστὶ Ὑπουργέ, τοῦ - ἂν ὑπάρχει ἀκόμη - Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, Basta! Ἄι-σικτὶρ πλέον! Οἱ ἀλιτήμονες-λογοκριτές, ποὺ δηλητηριάζουν τὰ δωδεκάχρονα παιδιά μας καὶ προσβάλλουν τὴν μνήμη τοῦ Μεγάλου Νεκροῦ μας, ὑπέχουν καὶ ἀστικὲς ἀλλὰ καὶ ποινικὲς εὐθύνες: γιὰ προσβολὴ τῆς μνήμης τοῦ Κολοκοτρώνη, γιὰ ἀπάτη κατ’ ἐξακολούθησιν ἐναντίον τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ τοῦ Δημοσίου. Γιὰ ἀποπλάνησιν ἀνηλίκων. Εἶναι καιρός, Ὑπουργέ μου, τοὺς μὲν τῶν κηφηνῶν-ἐλεγκτῶν τοῦ Ὑπουργείου σου νὰ ἀποπέμψεις στὸν Ἀγύριστο, τοὺς δὲ λογοκριτές, νὰ μηνύσεις. Ἀρκεῖ πιά.Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς καὶ ἡ «Γλῶσσα μου», περιμένουμε γιὰ τὰ αὐτονόητα καὶ αὐτεπίτακτα τοῦ Τρόπου μας. Ἀρκεῖ.

Σχόλια